Društvena odgovornost

free bootstrap builder

Nijedno preduzeće ne učestvuje u svojim aktivnostima u nekom izolovanom prostoru, već svojim radom postaje značajan deo društva kao celine.

Društvena odgovornost podrazumeva obavezu za preduzimanjem aktivnosti koje doprinose unapređenju dobrobiti celokupnog društva, a samim tim i sopstvenog poslovnog sistema. 

EurologSystem to shvata kao obavezu da pored zadovoljenja ekonomskih, vodi računa i o širim društvenim ciljevima.

Zbog toga kompanija EurologSytem kontinuirano daje svoj doprinos i pomaže humanitarne aktivnosti i projekte koji su značajni za društvo.